Alleluja. Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry, albowiem łaska Jego trwa na wieki! Kto wysłowi potężne dzieła Pana, kto ogłosi całą chwałę Jego? [Ps. 106; 1 – 2]


TwórczośćTop