(…) Dzieci, jakże trudno tym, którzy pokładają nadzieję w bogactwach, wejść do Królestwa Bożego! [Mar. 10; 24]


Bibliografia redakcyjnaTop