Oczy Pańskie patrzą na sprawiedliwych, a uszy Jego słyszą ich krzyk. (…) Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane, a wybawia utrapionych na duchu. Wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego, ale Pan wyzwala go ze wszystkich. (…) Pan wyzwala duszę sług swoich i nie będą ukarani ci, którzy mu ufają. [Ps. 34; 16, 19 – 20, 23]


Bibliografia redakcyjna


Wszystkie prawa zastrzeżone.
© Henryk-Sienkiewicz.pl
Top