Radujcie się w Panu, sprawiedliwi! Prawym przystoi chwała. (…) Śpiewajcie mu pieśń nową, grajcie pięknie z okrzykiem radosnym! Bo słowo Pana jest prawe, a wszystkie dzieła jego dokonane są w wierności. On miłuje sprawiedliwość i prawo; pełna jest ziemia łaski Pana. [Ps. 33; 1, 3 – 5]


Bibliografia redakcyjna


Wszystkie prawa zastrzeżone.
© Henryk-Sienkiewicz.pl
Top