Pan otwiera oczy ślepych, Pan podnosi zgnębionych, Pan kocha sprawiedliwych. [Ps. 146; 8]


Bibliografia autorska
Antkowiak Zygmunt, Legenda warmątowicka. Rzecz o zapisie Alfreda Olszewskiego dla Henryka Sienkiewicza, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978
Top