Prawdziwa to mowa: Jeśli bowiem z nim umarliśmy, z nim też żyć będziemy; jeśli z nim wytrwamy, z nim też królować będziemy; jeśli się go zaprzemy, i On się nas zaprze; jeśli my nie dochowujemy wiary, On pozostaje wierny, albowiem samego siebie zaprzeć się nie może. [2 Tym. 2; 11 – 13]


Listy


Wszystkie prawa zastrzeżone.
© Henryk-Sienkiewicz.pl
Top