Błogosławiony niech będzie Pan, gdyż wysłuchał głosu błagania mojego!... Pan jest mocą moją i tarczą moją. W nim zaufało serce moje i doznałem pomocy, rozweseliło się serce moje i pieśnią moją będę go sławił. [Ps. 28; 6 – 7]


Listy


Wszystkie prawa zastrzeżone.
© Henryk-Sienkiewicz.pl
Top