Wysławiam cię, Panie, z całego serca mego, śpiewam Ci wobec bogów. Oddaję pokłon przybytkowi Twemu świętemu i wysławiam imię Twoje za łaskę i za wierność Twoją, bo nad wszystko wywyższyłeś imię i słowo swoje. [Ps. 138; 1 – 2]


ListyTop